Strategia 2018-2021

Alue-D strategia vuosille 2018-2021

Strategia hyväksyttiin 3.9.2017 alueen vaalikokouksessa Oulussa ja sitä täydennettiin mm.  mittareilla hallitusakatemian PJ-kokouksessa Joensuussa 24.11.2017.

MISSIO
Yhdistämme alueemme nuorkauppakamarilaiset

VISIO
Kaikki kamarimme menestyvät

ARVOT

YHTEISÖLLISYYS
• Olemme yhdenvertaisien ystävien verkosto

UNIIKKI DEE
• Arvostamme vahvoja perinteitämme ja alueemme monipuolisuutta

JÄSENIÄ VARTEN
• Luomme jäsenistöllemme mahdollisuuksia kehittyä, vaikuttaa ja menestyä

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT:

ONNISTUNUT VIESTINTÄ

  • Viestintä on koordinoitua ja suunnitelmallista
  • Viestintä on aktiivista ja positiivista
  • Alueellinen toiminta sekä aluevirat ovat tunnettuja kamareissa

INNOSTAVA ALUETOIMINTA

  • Aktiivinen verkostoituminen
  • Avoin toimintakulttuuri
  • Houkuttelevat aluekokoukset

TOIMIVA ALUETIIMI

  • Aluetiimin jäsenillä on tehtäviinsä riittävä osaaminen
  • Aluetiimin jäsen johtaa aktiivisesti ja asiantuntevasti
  • Aluetiimi tukee kamarien kasvua ja hallitusvirkailijoiden kehitystä

Strategia-asiakirja (pdf)