Hakuaikaa alue D:n virkoihin on jatkettu

Mietitkö olisiko sinusta osaksi alue D:n aluejohtoryhmää vuodelle 2016? Hakuaikaa ehdolle asettumisiin on jatkettu muiden kuin aluejohtajan osalta. Alla on koottuna kuluvan vuoden virkailijoiden ensimmäisen puolen vuoden toimintoja, joista saat vähän käsitystä mitä tehtävät pitävät sisällänsä. Jos joku tehtävä sinua erityisesti  kiinnostaa, voit aina kääntyä kyseisen virkailijan puoleen. Muista, ettei tyhmiä kysymyksiä ole. On vain tyhmiä vastauksia.

ALUE D ALUETIIMIN PUOLIVUOTISRAPORTIN TIIVISTELMÄ

Päivi Karkkola, Aluejohtaja VP D

Lyhyt kooste Aluejohtajan ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluejohtaja on tehnyt alueelle toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikellon. Lisäksi Aluejohtaja on osallistunut keskusliiton kokouksiin ja raportoinut alueen kuulumisia. Aluejohtaja myös on valmistellut alueen pj.kokoukset ja tukenut alueen puheenjohtajia tehtävissään. Aluejohtaja on myös vetänyt aluejoryn ja Alue D Tuki ry:n kokoukset.

Aluejohtajan toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluejohtaja aikoo osallistua keskusliiton varsinaisiin ja raportointikokouksiin. Lisäksi Aluejohtaja valmistelee Alueakatemiaa, Aluevaalikokousta, Hallitusakatemiaan sekä perehdyttää seuraajansa tehtävään. Aluejohtaja tekee myös toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kuluvasta vuodesta.

Mari Viirelä, Aluekoordinaattori RC

Lyhyt kooste Aluekoordinaattorin ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluekoordinaattori on aktiivisesti tukenut kamareita mm. jäsenhankintastrategiassa ja jäsenaktiivisuudessa sekä kertonut kamarituista. Aluekoordinaattori on myös vieraillut useissa alueen kamareiden tapahtumissa. Lisäksi aluekoordinaattori on mukana aluestrategian jalkauttamistyössä.

Aluekoordinaattorin toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluekoordinaattori aikoo pitää tiiviimpää yhteyttä kummikamareihinsa ja tukea kamareiden DP:tä puheenjohtajavuoteen valmistautumisessa ja kamaritukiasiassa. Lisäksi aluekoordinaattori aikoo koordinoida tehokkuusohjelman käyttöä kamareissa. Aluekoordinaattori myös perehdyttää seuraajansa tehtävään.

Tiia Mustonen, Aluetapahtumapäällikkö R-LOM

Lyhyt kooste Aluetapahtumapäällikön ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluetapahtumapäällikkö on pitänyt yhteyttä alueen kamareiden LOM:hin ja tukenut heitä tehtävissään. Aluetapahtumapäällikkö on myös koordinoinut aluevuosikokouksen järjestelyitä ja päivittänyt alueen tapahtumakalenteria.

Aluetapahtumapäällikön toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluetapahtumapäällikkö aikoo koordinoida Hallitusakatemian järjestelyitä ja tukea kamareita alueellisten tapahtumien viestinnässä. Aluetapahtumapäällikkö aikoo myös koordinoida aluevuosikokouksen 2016 järjestelyitä yhdessä R-LOM2016 kanssa sekä perehdyttää seuraajansa tehtävään.

Sanna Mathlin, Aluetiedotuspäällikkö RIO

Lyhyt kooste Aluetiedotuspäällikön ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluetiedotuspäällikkö on kouluttanut alueen kamareiden tiedottajat sekä tukenut heitä tehtävissään. Aluetiedotuspäällikkö on tehnyt alueen uutiskirjeen, ylläpitänyt alueen kotisivuja ja fb-sivuja sekä koonnut aluesivut Meriittiin. Aluetiedotuspäällikkö on myös pitänyt yhteyttä kummakamareihinsa sekä osallistunut aluejoryn kokouksiin.

Aluetiedotuspäällikön toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluetiedotuspäällikkö aikoo kannustaa kamareiden tiedottajia aktiivisemmin nostamaan esiin oman kamarinsa kuulumisia. Lisäksi aluetiedotuspäällikkö aikoo tehdä alueen uutiskirjeet ja Meriitin aluesivut ajallaan sekä päivittää säännöllisesti alueen kotisivuja ja fb-sivuja. Aluetiedotuspäällikkö perehdyttää seuraajansa tehtävään.

Sini Torni, Aluekoulutuspäällikkö R-IND

Lyhyt kooste Aluekoulutuspäällikön ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluekoulutuspäällikkö on raportoinut alueen koulutuksista OK-opintokeskukselle ja järjestänyt alueen puhekilpailun. Lisäksi aluekoulutuspäällikkö on järjestänyt yhteistyössä alue A:n R-IND:n kanssa kansallista puhekilpailua. Aluekoulutuspäällikkö on tehnyt myös alustavia töitä aluedebattia varten.

Aluekoulutuspäällikön toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluekoulutuspäällikkö aikoo tiivistää yhteistyötä alueen kamareiden IND:hin ja pyytää heiltä raporttia alkuvuoden toiminnasta ja loppuvuoden suunnitelmasta.

Seija Komulainen, Aluesihteeri RS

Lyhyt kooste Aluesihteerin ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluesihteeri on avustanut vuoden 2014 aluesihteeriä tilinpäätöksen ja tasekirjan teossa sekä vuoden 2015 aluejohtajaa Alue D Tuki ry:n budjetin laadinnassa. Aluesihteeri on myös tehnyt pj.kokouksiin ja Alue D Tuki ry:n talouteen liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Lisäksi aluesihteeri on pitänyt yhteyttä kamareihin ja tukenut heitä hallintoon ja taloudenhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Aluesihteerin toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluesihteeri aikoo laatia 3kk välein välitilinpäätökset ja budjettiseurannan Alue D Tuki ry:n toiminnasta. Lisäksi aluesihteeri aikoo huolehtia pj.kokouksiin liittyvistä hallinnollisista asioista ja olla kamareiden tukena hallintoon ja talouteen liittyvissä asioissa.

Sanna-Riikka Hakio, Aluepalkintopäällikkö, R-AWARDS

Lyhyt kooste Aluepalkintopäällikön ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluepalkintopäällikkö on kouluttanut, tukenut ja kannustanut alueen puheenjohtajia hakemaan palkintoja alue-, kansalliselta – kuin kansainväliseltä tasolta. Aluepalkintopäällikkö on arvioinut alue- ja kansalliset palkintohakemukset. Lisäksi aluepalkintopäällikkö on ollut aktiivisesti yhteydessä kummikamareihinsa.

Aluepalkintopäällikön toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluepalkintopäällikkö aikoo muokata alueen palkintohakemuspohjaa ja päivittää palkintokäsikirjaa. Lisäksi aluepalkintopäällikkö perehdyttää seuraajansa.

Outi Jauhiainen, Aluekansainvälisyyspäällikkö R-INT

Lyhyt kooste Aluekansainvälisyyspäällikön ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluekansainvälisyyspäällikkö on markkinoinut kansainvälisiä kokouksia yhtenä Team Finlandin jäsenenä. Lisäksi aluekansainvälisyyspäällikkö on tukenut Warkauden Nkk:ta twinning-kamariasiassa ja pitänyt yhteyttä kamareihin kansainvälisyysasioista vastaaviin henkilöihin.

Aluekansainvälisyyspäällikön toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluekansainvälisyyspäällikkö aikoo kartoittaa alueen twinning-suhteet.

Marko Malkamäki, Aluemyyntipäällikkö R-BUS

Lyhyt kooste Aluemyyntipäällikön ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluemyyntipäällikkö on kasannut alueen myyntipaketit ja kontaktoinut muutamia tahoa aluekumppanuudesta.

Aluemyyntipäällikön toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluemyyntipäällikkö miettii Myyntitykki-kiertopalkinnon lanseeraamista kannustimeksi alueen myyntipakettien myymiselle.

Joonas Hämäläinen, Aluetietohallintopäällikkö R-ITM

Lyhyt kooste Aluetietohallintopäällikön ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluetietohallintopäällikkö on kasannut alueen kotisivut ja huolehtinut niiden tietoturvasta. Lisäksi aluetietohallintopäällikkö on tukenut kamareita ja kokousjärjestäjiä kotisivujen suunnittelussa ja päivittämisessä. Aluetietohallintopäällikkö on myös luonut Lyyti-lomakkeita tarpeen mukaan.

Aluetietohallintopäällikön toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:

Mikko Nissi, Aluekilpailupäällikkö, Alue D, Tuottava Idea 2015

Lyhyt kooste Aluekilpailupäällikön ( Tuottava Idea) ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluekilpailupäällikkö on markkinoinut Tuottava Idea –kilpailua alueen kamareihin ja medialle sekä pitänyt tiivistä yhteyttä kansalliseen Tuottava Idea-tiimiin tehden kilpailuun liittyviä taustatöitä. Aluekilpailupäällikkö on myös kasannut alueraadin ja koordinoinut sen tapaamisen sisällön.

Aluekilpailupäällikön (Tuottava Idea) toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluekilpailupäällikkö aikoo tehdä loppuraportin kilpailusta julkistamis- ja palkintojenjakotilaisuuden jälkeen sekä perehdyttää seuraajansa.

Auli Kangas, Vuoden Nuori Johtaja, alueprojektipäällikkö

Lyhyt kooste Aluekilpailupäällikön (Vuoden Nuori Johtaja) ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluekilpailupäällikkö on tiedottanut kamareiden puheenjohtajia ja VNJ-vastuuhenkilöitä Vuoden Nuori Johtaja -kilpailusta eri kanavia käyttäen. Lisäksi aluekilpailupäällikkö on ylläpitänyt ja päivittänyt Vuoden Nuori Johtaja -fb-sivustoa ja huolehtinut kansallisten yhteistyösopimuksien viestinnällisten velvoitteiden täyttymisestä.

Aluekilpailupäällikön (Vuoden Nuori Johtaja) toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluekilpailupäällikkö aikoo tukea kamareita Päivä Johtajana –tempauksen toteuttamisessa ja kannustaa kamareita tekemään ehdotuksia Vuoden Nuori Johtaja –kilpailuun. Lisäksi aluekilpailupäällikkö tähtää kestävän Johtajuuden seminaarin toteuttamisen onnistumiseen alueella.

Paula Koponen, Vuoden Nuori Menestyjä aluekilpailupäällikkö

Lyhyt kooste Aluekilpailupäällikön (Vuoden Nuori Menestyjä) ensimmäisen ½-vuotiskauden toiminnoista:
Aluekilpailupäällikkö on markkinoinut Vuoden Nuori menestyjä –kilpailua alueella sekä osallistunut kansallisen tiimin keskusteluihin kilpailusta. Lisäksi aluepalkintopäällikkö on osallistunut mahdollisuuksiensa mukaan alueen pj.kokouksiin ja aluejoryn kokouksiin.

Aluekilpailupäällikön (Vuoden Nuori Menestyjä) toiminnan tavoitteet toiselle ½-vuotiskaudelle:
Aluekilpailupäällikkö aikoo markkinoida kilpailua tehokkaasti alueella ja kannustaa kamareita lähettämään ehdotuksia. Lisäksi aluekilpailupäällikkö aikoo osallistua kilpailun esituomarointiin. Aluekilpailupäällikön tavoitteena on edelleen osallistua mahdollisuuksien mukaan alueen pj.kokouksiin sekä aluejoryn kokouksiin.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *